Terminy wypłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Klienci

Zamieszczamy poniżej informację o terminach wypłat poszczególnych świadczeń dla nowych mieszkańców Opola. Jednocześnie informujemy, że w związku z faktem, że nie wszystkie przekazane wnioski zawierały niezbędne do wydania decyzji dokumenty, czas wydania decyzji może się wydłużyć. W związku z powyższym informujemy, że listy wypłat za miesiąc styczeń będą sporządzane codziennie począwszy od daty wskazanej w tabeli do momentu, aż wszystkie świadczenia zostaną wypłacone.

 

Tabela 1 - Terminy wypłat dla nowych mieszkańców Opola
(sołectwa przyłączone do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r.)

Terminy wypłat dla Nowego Opola
Tabela nr 1

 


Tabela 2 - Terminy wypłat dla mieszkańców Opola
pobierających świadczenia przed dniem 31 grudnia 2016 r.

Terminy wypłat dla mieszkańców Opola
Tabela nr 2

  • dodatek mieszkaniowy - do 10-go każdego miesiąca,
  • dodatek energetyczny - do 10-go każdego miesiaca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia,
  • stypendia - wypłata w miesiacach: wrzesień (na wnioski złożone w lipcu), grudzień, marzec i czerwiec w dniach przewidzianych dla świadczeń rodzinnych,
  • zasiłki szkolne - na bieżąco.

Autor: Beata Piechocka