ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

Запрошуємо ознайомитися з найголовнішою інформацією щодо допомоги, яка надається в Міському центрі надання допомоги в Ополі.

 

Іноземці, котрі походять з-за меж Європейського Союзу, можуть претендувати в МЦНД в Ополі допомогу для дітей якщо:

 • проживають разом із дітьми в Ополі
 • не одержують допомоги на дітей в іншій країні
 • мають рішення Воєводи про дозвіл на перебування у Польщі та дійсну карту перебування з приміткою «доступ до ринку праці» чи інший документ, який надає право іноземцеві для перебування на території Польщі та дає право працювати.

У Польщі надається допомога для дітей, яка залежить від доходу сім’ї, та допомога, яка не залежить від доходу сім’ї. Право на допомогу надається на підставі поданих особою, що претендує, заяви та необхідних згідно законодавства документів.

Допомога, яка залежить від сімейного доходу – це:

 • Сімейна допомога разом із додатками
 • Одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини („дитячі”)
 • Допомога від Фонду аліментів
 • Шкільна стипендія

ДОПОМОГА, ЯКА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОХОДУ СІМ’Ї,
найголовніша інформація

Сімейна допомога разом із додатками:

Сімейна допомога має на меті часткову компенсацію витрат на утримання дитини.

Надається батькам до завершення дитиною:

 • 18 років життя чи
 • 21 року життя, якщо дитина вчиться у школі, чи
 • 24 року життя, якщо дитина продовжує навчання у школі або вищій школі та має висновок про середній чи значний ступінь інвалідності.

Право на сімейну допомогу надається, якщо середньомісячний сімейний дохід на особу не перевищує суми:

 • 674 злотих чи
 • 764 злотих, якщо членом сім’ї є дитина, котра має висновок про інвалідність.

Розмір сімейної допомоги залежить від віку дитини (від 95 злотих до 135 злотих)

Окрім того, особа, яка має право на сімейну допомогу, може звертатися про додатки до допомоги, наприклад, про додаток з нагоди народження дитини, додаток у зв’язку з початком начального року чи додаток у зв’язку з вихованням дитини у багатодітній сім’ї.

Одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини („дитячі”)

Одноразова допомога в розмірі 1000 злотих надається у зв’язку з народженням живої дитини і можна звертатися про її надання впродовж 12 місяців від дня народження дитини.

Ця допомога надається тоді, коли середньомісячний дохід сім'ї в перерахунку на особу не перевищує суми 1922 злотих.

„Дитячі” надаються тоді, коли матір дитини перебувала під медичним наглядом не пізніше, ніж із 10 тижня вагітності до дня народження. Перебування під медичною опікою підтверджується лікарською довідкою чи довідкою, виданою акушеркою (зразок довідки: http://www.mcs.opole.pl//container/doc/2019_12_17_zaswiadczenie_lekarskie_do_becika.pdf)

Допомога з Фонду аліментів

Допомога з Фонду аліментів є матеріальною підтримкою для осіб, уповноважених для одержання аліментів, котрі їх не одержують у зв’язку із нерезультативними провадженнями щодо одержання від одного з батьків, котрий зобов’язаний платити аліменти.

Цю допомогу надають тоді, коли середній місячний дохід сім’ї в перерахунку на особу не перевищує суми 800 злотих.

Надається батькам до завершення дитиною:

 • 18 років життя
 • 25 року життя, якщо дитина вчиться у школі або вищій школі
 • у випадку, коли дитина має висновок про значний ступінь інвалідності – безтерміново.

Допомога з Фонду аліментів надається у розмірі згідно актуальних визначених аліментів, однак не більше, ніж 500 злотих у місяць.

Документи, необхідні для одержання допомоги

 • рішення про присудження аліментів на дітей, викональність якого є затверджена польським судом,
 • довідка органу, який веде провадження щодо стягнення (співробітник виконавчої служби, окружний суд або тимчасовий адміністратор), і підтверджує нерезультативність стягнення у період останніх двох місяців.

Шкільна стипендія

Шкільна стипендія призначається на шкільний рік та надається жителям на території міста Ополе:

 • батькам учнів чи
 • повнолітнім учням – до завершення ними 24 років життя.

Шкільна стипендія не надається студентам.

Шкільну стипендію може одержати учень, котрий перебуває у складному фінансовому становищі, яке виникло у зв’язку з низькими доходами на особу в сім’ї, особливо коли в цій сім’ї присутнє: безробіття, інвалідність, важка чи довготривала хвороба, багатодітність, відсутність вмінь виконувати опікунсько-виховательські функції, алкоголізм або наркоманія, а також, коли сім’я є неповною або трапилася надзвичайна пригода.

У 2019/2020 навчальному році місячний дохід на особу в сім’ї не може перевищувати суми в розмірі 528 злотих.

Розмір стипендії залежить від доходу сім’ї та обставин, які мають вплив на важку сімейну ситуацію.

ДОПОМОГА, ЯКА НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОХОДУ СІМ’Ї,

найголовніша інформація

Допомога на виховання 500+

Допомога на виховання у розмірі 500 злотих у місяць надається:

 • на дитину до завершення 18 року життя,
 • якщо дитина проживає з котримось із батьків та знаходиться на його утриманні.

Батьківська допомога

Така допомога надається:

 • найчастіше матері, якщо вона не має права на материнську допомогу та іншу подібну допомогу, а також самостійно опікується дитиною,
 • у розмірі 1000 злотих у місяць впродовж періоду, визначеного опираючись на кількість дітей, народжених у ході однієї вагітності.

Допомога „За життя”

Одноразова допомога „За життя” надається у зв’язку із народженням дитини, в якої діагностовано важке чи невідворотнє захворювання, чи невиліковну хворобу, яка загрожує життю і виникла в перинатальний період розвитку дитини чи під час народження. До заяви необхідно долучити дві лікарські довідки:

1. підтверджують вищевказані захворювання,
2. про перебування матері під медичним наглядом не пізніше, ніж із 10 тижня вагітності до дня народження (зразок довідки: http://www.mcs.opole.pl//container/doc/2019_12_17_zaswiadczenie_lekarskie_do_becika.pdf )

Допомога становить 4000 злотих одноразово.

Заява подається у 12-місячний термін від дня народження дитини.

 Допомога по догляду

Допомога по догляду  надається дитині з інвалідністю до завершення 16 року життя та особам з інвалідністю старшим від 16 років життя, які мають висновок про відповідний ступінь інвалідності, а також особам з віком понад 75 років життя. Розмір допомоги становить 215,84 злотих у місяць.

Допомога по догляду не надається особі, котра одержує додаток по догляду до допомоги, наприклад із ZUS чи KRUS. Ця допомога зараховується  до т. зв. опікунської допомоги.

Допомога  „Добрий Старт” 300 +

Це одноразова допомога у розмірі 300 злотих, яка надається у зв'язку із початком шкільного року для учня-дитини до завершення 20 року життя чи 24 року життя – у випадку дітей, котрі мають висновок про інвалідність.

Заяви  подаються тільки в період з липня до листопада даного року.

Шкільна допомога

Одноразова шкільна допомога може надаватися учневі, який тимчасово знаходиться у важкому матеріальному становищі у зв’язку із надзвичайною пригодою (наприклад, смерть одного з батьків, пожежа чи затоплення квартири, складна пригода з учнем).

 

Іноземці, котрі походять з-за меж Європейського Союзу, можуть претендувати в МЦНД в Ополі допомогу для дітей якщо:

 • проживають разом із дітьми в Ополі

У МЦНД в Ополі можна подаватися на наступні опікунські допомоги:

 • допомога по догляду,
 • спеціальна опікунська допомога та
 • поміч під час догляду.

ОПІКУНСЬКА ДОПОМОГА

найголовніша інформація

Іноземці, котрі походять з-поза Європейського Союзу можуть звертатися до МЦНД в Ополі про надання опікунської допомоги, якщо:

 • проживають в Ополі;
 • не одержують допомоги, пов’язаної з інвалідністю в іншій країні чи не одержують допомоги, пов’язаної з опікою та доглдом особи з інвалідністю в іншій країні;
 • мають рішення Воєводи про дозвіл на перебування у Польщі та дійсну Карту перебування з приміткою «доступ до ринку праці» чи інший документ, який надає право іноземцеві для перебування на території Польщі, що дозволяє працювати.

Ця допомога надається особі, котрій виповнилося 75 років, а також дітям із інвалідністю (див. –  Допомога для дітей – Допомога незалежна від доходу) та особам, котрим виповнилося 16років і котрі мають:

 • висновок про значний рівень інвалідності;
 • висновок про посередній рівень інвалідності, якщо інвалідність виникла у віці до 21 року життя.

Розмір допомоги становить 215,84 злотих у місяць.

ВАЖЛИВО!

Допомога по догляду не надається особі, котра одержує допомогу по догляду до пенсії чи соціальної допомоги, наприклад із ZUS чи KRUS.

Спеціальна опікунська допомога

Спеціальна опікунська допомога надається особам, котрі не працевлаштовані чи не мають іншої роботи з заробітком, чи відмовляються він працевлаштування, чи іншої роботи з заробітком з метою виконання сталої опіки на особою, котра має:

 • висновок про значний рівень інвалідності чи
 • висновок про інвалідність з відповідними вказівками (стосується осіб до 16 років життя),

Надання права на спеціальну опікунську допомогу залежить від доходу сім’ї та не надається, якщо середній місячний дохід сім’ї в перерахунку на особу не перевищує 764 злотих.

Тут також важливим є ступінь кровних зв’язків між особою, що здійснює опіку та її підопічним.

Поміч під час догляду

Поміч під час догляду надається особам, котрі не працевлаштовані чи не мають іншої роботи з заробітком, чи відмовляються він працевлаштування, чи іншої роботи з заробітком з метою виконання сталої опіки на особою, котра має:

 • висновок про значний рівень інвалідності
 • висновок про інвалідність з відповідними вказівками (стосується осіб до 16 років життя),

Ця допомога найчастіше надається одному із батьків, котрий відмовляється від роботи, що опікуватися своєю дитиною з інвалідністю.

Це допомога, яка не залежить від сімейного доходу, але залежить від:

 • віку, коли виникла інвалідність та
 • ступеню кровних зв’язків між особою, що здійснює опіку та її підопічним.
 

Іноземці, котрі походять з-за меж Європейського Союзу, можуть претендувати в МЦНД в Ополі допомогу для дітей якщо:

 • проживають разом із дітьми в Ополі

У МЦНД в Ополі можна також звертатися про доплату до витрат, які пов’язані у зв’язку з житловими витратами і оплатами за електричну енергію (струм)

ЖИТЛОВИЙ ДОДАТОК

найголовніша інформація

Умовою одержання житлового додатку є спільне виконання наступних вимог:

 • володіння правових повноважень на приміщення (дійсний документ, який підтверджує право на проживання у приміщенні, наприклад, орендний договір, свідоцтво на право власності, право на співвласність щодо житлового приміщення або договір / право на соціальне приміщення з міста чи орендний договір соціального приміщення),
 • дохід на члена домашнього господарства не перевищує визначеного дохідного критерію,
 • житлова площа не може бути більшою, ніж зазначена в законі

Розмір житлового додатку залежить від розміру понесених витрат на житло і сімейних доходів.

Особливі умови, які необхідно виконати, щоб претендувати на житловий додаток описані тут http://www.mcs.opole.pl/p,70,dodatek-mieszkaniowy

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДОДАТОК

найголовніша інформація

Енергетичний додаток є авансовою допомогою, що надається особі, яка одержує житловий додаток, а також має укладений договір на поставку електричної енергії, чи комплексний договір на надсилання і продаж електричної енергії, чи договір на продаж електричної енергії.

Розмір енергетичного додатку  залежить від кількості осіб у домашньому господарстві

Детальна інформація на тему енергетичних додатків описана тут http://www.mcs.opole.pl/p,71,dodatek-energetyczny

Іноземці, котрі походять з-за меж Європейського Союзу, можуть претендувати в МЦНД в Ополі допомогу для дітей якщо:

 • проживають разом із дітьми в Ополі

Якщо бажаєш подати заяви до Міського центру надання допомоги в Ополі:

 • отримай необхідні заяви та додатки при пункті осблуговування в Залі обслуговування клієнта та отримай інформацію, які документи вимагатимуться для подачі заяви в Твоїй індивідуальній сімейній, дохідній та професійній ситуації;
 • під час подачі заяви необхідно мати зі собою діючий документ, що засвідчує особу (паспорт чи / і карту перебування);
 • документи, які будуть потрібні до заяви (наприклад, рішення Воєводи, карта перебування, документи про працевлаштування), необхідно надати ксерокопії, а їхні оригінали пред’явити;
 • якщо Ти чи Твої діти не мають наданого номеру PESEL, необхідно долучити до заяви ксерокопії паспортів (оригінали паспортів прошу взяти до адміністрації щоб пред’явити).

ПАМ’ЯТАЙ !

 • Письмові заяви складаєш із кримінальною відповідальністю.
 • Якщо будуть потрібні документи з Твоєї країни, візьми зі собою також їхні переклади (наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та інші).
 • Детальну інформацію, яка стосується виплачуваної в МЦНД, одержиш в адміністрації.
 • Якщо не розумієш польської мови, прийди до адміністрації з особою, котра знає її, це полегшить процес подачі заяви і документів.

Іноземці, котрі походять з-за меж Європейського Союзу, можуть претендувати в МЦНД в Ополі допомогу для дітей якщо:

 • проживають разом із дітьми в Ополі