Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

500+

Informujemy, że 31 października 2018 roku upływa ostateczny termin na składanie wniosków o 500+ (Świadczenie wychowawcze). Złożenie wniosku w listopadzie spowoduje brak wypłaty za miesiąc październik.

Natomiast 30 listopada 2018 roku upływa termin na składanie wniosków o 300+ (Dobry start). Złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie, że wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy.

Czytaj więcej o: 500+

Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w okresie świadczeniowym 2018/2019

Wypłata Świadczenia 300plus

Szanowni Klienci

Informujemy, że  zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uchwalenia rządowego programu Dobry start ostateczny termin wypłat dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu to 30 września br., natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada br wypłata powinna nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Miejskie Centrum Świadczeń nie czekając na upływ ww. terminu wypłaca świadczenia 300plus w miarę postępu prac przy przyznawaniu tego świadczenia.

Czytaj więcej o: Wypłata Świadczenia 300plus

Wyższe świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r. (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej)

Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że z dniem 1 listopada 2018 r. wzrastają kwoty n/w świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów:

  • zasiłek pielęgnacyjny – do kwoty 184,42 zł miesięcznie (wzrost o 31,42 zł);
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – do kwoty 620,00 zł miesięcznie (wzrost o 100,00 zł);
  • zasiłek dla opiekuna - do kwoty 620,00 zł miesięcznie (wzrost o 100,00 zł).

Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić 215,84 zł miesięcznie.

Czytaj więcej o: Wyższe świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r. (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej)

Terminy rozpatrywania wniosków na okres 2018/2019