O jednostce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
(skrócona nazwa: MCŚ) - jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedmiotem działalności MCŚ jest wykonywanie zadań w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych;
 2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 3. dodatków mieszkaniowych;
 4. działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 5. dodatków energetycznych;
 6. zasiłków dla opiekunów;
 7. świadczeń wychowawczych;
 8. jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 9. dopłat do czynszu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 10. wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 11. wydawania Kart, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 12. dodatków osłonowych;
 13. dodatków węglowych;
 14. dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
 15. dodatków elektrycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 16. wydawania zaświadczeń potwierdzających, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
 17. refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.”.


Dyrektor: Anna Radlak

Z-ca Dyrektora: Magdalena Rynkiewicz-Stępień

Obsługę księgową jednostki prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Opolu.
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole
tel: +48 77 44 55 920

Rachunki bankowe (Bank Millennium S.A):

Rachunek dochodów 08 1160 2202 0000 0002 1552 1468
Świadczenia alimentacyjne 21 1160 2202 0000 0002 1552 1525
ZFŚS 73 1160 2202 0000 0002 1552 1559
Świadczenia rodzinne z państw UE 17 1160 2202 0000 0002 1552 1597
Niepodjęte świadczenia 13 1160 2202 0000 0002 1552 1669
Powrót do zatrudnienia 60 1160 2202 0000 0002 5758 1187
Rachunek wydatków 17 1160 2202 0000 0003 5357 4228

Dane do faktur:

Nabywca:
Miasto Opole
Ul. Rynek 1A
45-015 Opole
NIP: 7543009977

Odbiorca faktury:
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ul. płk. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole

Faktury, rachunki oraz umowy proszę przesyłać wyłącznie na adres odbiorcy faktury.

 Dane adresowe:

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ul. płk. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole

Fax: 77-44-58-005
E-mail: bok@mcs.opole.pl

Adres skrytki EPUAP: /MCSwOpolu/SkrytkaESP

Wyślij pismo ogólne na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP): http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu

Należy pamiętać o elektronicznym podpisaniu wniosku przed jego wysłaniem.

Adres e-Doręczeń: AE:PL-56092-96073-UARAD-15
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen

UWAGA! każdy dokument wysyłany za pośrednictwem e-Doręczeń MUSI być podpisany elektronicznie.
Można to zrobić za pomocą bezpłatnej, rządowej podpisywarki dostępnej pod tym linkiem: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Regon: 160514203
NIP: 754-30-47-050

 


 

Godziny przyjęć:

Wydział Obsługi Klientów:
poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 16.30
piątek od 8.00 do 13.30

Dyrektor:
w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00

Miejskie Centrum Świadczeń czynne jest:
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

  

 


 

 

Obsługa osób głuchych:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osobą uprawnioną ww. znaczeniu jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Prosimy o kontakt:

 • wysyłając e-mail na adres: bok@mcs.opole.pl
 • wysyłając faks pod nr: 77-44-58-005
 • na piśmie w siedzibie MCŚ w Opole przy płk. Witolda Pileckiego 1