Miejscie Centrum Świadczeń w OpoluStrona główna


Najnowsze aktualności

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Szanowni Państwo

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 -  dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowy system opiera się na dwóch świadczeniach: świadczeniu pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym. Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie opiekunom niepełnosprawnych dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wspierające pobierać zaś będą mogły osoby niepełnosprawne, które osiągnęły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia w odpowiedniej, określonej punktowo, wysokości. Nie ma zatem możliwości pobierania dwóch tych świadczeń równocześnie. W nowym systemie nie będzie już specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Waloryzacja kwot dopłat do czynszu dla wnioskodawców z ulic: Dambonia 3A, Dambonia 3B, Dambonia 3C

W związku wejściem w życie art. 33 i art. 27 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U.2023 r. poz. 1114), który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1351 ze zm.) informujemy, że od 2023-07-16 mieszkańcy ww. lokalizacji mogą ubiegać się o podwyższenie kwoty dotychczasowo przyznanej dopłaty do czynszu.

Czytaj więcej o: Waloryzacja kwot dopłat do czynszu dla wnioskodawców z ulic: Dambonia 3A, Dambonia 3B, Dambonia 3C

Nowe terminy przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

 Szanowni Klienci,

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zamianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r., poz.852) wprowadziła zmiany dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, o których mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U.2021r., poz. 2095)

 

Poczynając od 6 sierpnia 2023 r.:

1) orzeczenie, którego termin upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

Czytaj więcej o: Nowe terminy przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Terminy składania wniosków na okres 2023/2024

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. roku przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie wnioski na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 o:

  • Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2023 roku. ....

Czytaj więcej o: Terminy składania wniosków na okres 2023/2024

Kontakt telefoniczny z MCŚ

Szanowni klienci

Informujemy, że aktualnie siedziba Miejskiego Centrum Świadczeń mieści się w budynku Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1.
Kontakt telefoniczny z Centrum na razie pod numerami:

  • 77 44 38 883
  • 77 44 38 881
  • 77 44 38 882
  • 77-44-99-831
  • 77-44-38-884
  • 77-44-38-886
Czytaj więcej o: Kontakt telefoniczny z MCŚ