Aktualności - Miejscie Centrum Świadczeń w Opolu

Aktualności

Artykuły

Dodatek dla gospodarstw domowych

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 26 września 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wniosek oraz wzór jego wypełnienia znajdują się tutaj: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Informacje (link do zakładki).

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Dopłaty do ogrzewania

20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  która wprowadza dodatki dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.


Do dziś nie zostało jednak opublikowane  rozporządzenie wprowadzające wzór wniosku o ww. dodatek.


W związku z tym Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że w momencie opublikowania rozporządzenia wzór wniosku zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej wraz z terminem od którego będzie można składać wnioski.

Dodatek węglowy

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 22 sierpnia 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wniosek oraz wzór jego wypełnienia znajdują się tutaj: Dodatek Węglowy Informacje

Dodatek węglowy

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 22 sierpnia 2022r.
Wzór wniosku zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej natychmiast po opublikowaniu rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosku.

Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek węglowy na formularzach znalezionych w internecie, ponieważ są one nieaktualne.

DODATEK WĘGLOWY – projekt ustawy

Szanowni Klienci,

W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, że dnia 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym, który ma wesprzeć gospodarstwa domowe przed narastającym wzrostem cen węgla. Wsparcie finansowe ma być przeznaczone dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub węglopochodne.

Na chwilę obecną dopiero trwają prace legislacyjne Sejmu i nie można składać wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Czytaj więcej o: DODATEK WĘGLOWY – projekt ustawy