Terminy wypłat -

Terminy wypłat

Terminy wypłat świadczeń w okresie od lipca 2020 r. do października 2021 r.

UWAGA

Termin wypłaty jest terminem zrealizowania przelewu przez naszą jednostkę, natomiast wpływ środków na konta bankowe świadczeniobiorców zależny jest od sesji przelewów poszczególnych banków.

Świadczenie ,,Dobry start’’ (300plus) będzie wypłacane systematycznie w miarę postępu prac przy rozpatrywaniu wniosków, począwszy od 20 lipca 2020 r.

Miesiąc 

świadczenia wychowawcze 500+

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie,świadczenia opiekuńcze

data wypłaty 

data wypłaty 

LIPIEC 2020 20.07.2020 22.07.2020
SIERPIEŃ 2020 19.08.2020 21.08.2020
WRZESIEŃ 2020 21.09.2020 23.09.2020
PAŹDZIERNIK 2020 19.10.2020 21.10.2020
LISTOPAD 2020 20.11.2020 23.11.2020
GRUDZIEŃ 2020 16.12.2020 18.12.2020
STYCZEŃ 2021 20.01.2021 22.01.2021
LUTY 2021
19.02.2021 22.02.2021
MARZEC 2021
19.03.2021 22.03.2021
KWIECIEŃ 2021
19.04.2021 21.04.2021
MAJ 2021
19.05.2021 21.05.2021
CZERWIEC 2021
18.06.2021 21.06.2021
LIPIEC 2021
20.07.2021 22.07.2021
SIERPIEŃ 2021
20.08.2021 23.08.2021
WRZESIEŃ 2021
20.09.2021 22.09.2021
PAŹDZIERNIK 2021
20.10.2021 22.10.2021

Terminy wypłat w roku szkolnym 2020/2021

Miesiąc 

stypendium szkolne

data wypłaty 

WRZESIEŃ 2020 25.09.2020
GRUDZIEŃ 2020 22.12.2020
MARZEC 2021 25.03.2021
CZERWIEC 2021 24.06.2021
  • dodatek mieszkaniowy - do 10-go każdego miesiąca,
  • dodatek energetyczny - do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia,
  • zasiłki szkolne - na bieżąco.

 

Autor: Wiesława Czachurska-Kuzia