Ważna informacja dotycząca orzeczeń o niepełnosprawności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2024

Ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń
 o stopniu niepełnosprawności przedłużono do 30 września 2024 r.  ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po 5 sierpnia 2023 r., a także orzeczenia, których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024r.

Prawo do świadczeń uzależnionych od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zostanie przedłużone z urzędu do 30 września 2024r., nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.

W/w świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem po uzyskaniu przez urząd potwierdzenia, że decyzja przedłużająca okres przyznania świadczenia została odebrana.