Nowe terminy przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2023

 Szanowni Klienci,

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zamianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r., poz.852) wprowadziła zmiany dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, o których mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U.2021r., poz. 2095)

 

Poczynając od 6 sierpnia 2023 r.:

1) orzeczenie, którego termin upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) orzeczenie, którego termin upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) orzeczenie, którego termin upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.  - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

W związku z powyższym, osobom pobierającym świadczenia uzależnione od niepełnosprawności zostaną one przedłużone do tych dat, nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego w przypadku świadczeń przyznawanych na te okresy ( np. zasiłek rodzinny z dodatkami).

Wraz z upływem ww. terminów należy złożyć nowy wniosek o świadczenia wraz z nowym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.