Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2023

JESTEŚ OBYWATELKĄ, OBYWATELEM UKRAINY? PRZYJECHAŁAŚ, PRZYJECHAŁEŚ DO OPOLA PO 24 LUTEGO 2022 R.? WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

W ramach projektu odbędą się BEZPŁATNE WARSZTATY ADAPTACYJNEW TEMATACH:

 

  1. 1. JAK RADZIĆ SOBIE Z TRAUMĄ ZWIĄZANĄ Z WYBUCHEM WOJNY NA UKRAINIE;
  2. 2. LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE (ZASADY OTRZYMYWANIA: KARTY POBYTU, OBYWATELSTWA;
  3. 3. PRAWO PRACY I RODZAJE UMÓW, ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NOSTRYFIKACJA
  4. DYPLOMÓW, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, ROZMOWY REKRUTACYJNE, CV;
  5. 4. ŚWIADCZENIA spot. (REJESTRACJA W PUP, SKŁADKI ZDROWOTNE, SPOŁECZNE - W ZALEŻNOŚCI OD FORMY ZATRUDNIANIA, PROGRAMY SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA, EDUKACJA DZIECI ITP.

UDZIAŁ W PROJEKTCIE MOGĄ BRAĆ RÓWNIEŻ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ZA ZGODĄ PRAWNEGO OPIEKUNA. WRAMACH PROJEKTUIOFERUJEMY TAKŻE WARSZTATY I PORADNICTWO INDYWIDUALNE.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ POD ADRESEM: INTEGRACJA@UM.OPOLE.PL LUB POD NUMEREM TELEFONU: 774461567

 

Pierwszy blok spotkań, stawia sobie za cel odpowiedzieć na pytanie: Jak radzić sobie z traumą związaną z wybuchem wojny w Ukrainie?

Zajęcia odbędą się w dwóch datach (do wyboru!):

  •  10.05.2023 godz. 8.00-15.00 (sala nr 106)

                                      lub

  • 19.05.2023 godz. 12.00- 19.00 (sala nr 105)