Składanie wniosku o dodatek elektryczny.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2023

Szanowni Klienci,

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r., poz. 2127  ) wnioski o dodatek elektryczny można składać do 01 lutego 2023r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.