Dodatek dla gospodarstw domowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2022

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 26 września 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wniosek oraz wzór jego wypełnienia znajdują się tutaj: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Informacje (link do zakładki).

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.