Dopłaty do ogrzewania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2022

20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  która wprowadza dodatki dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.


Do dziś nie zostało jednak opublikowane  rozporządzenie wprowadzające wzór wniosku o ww. dodatek.


W związku z tym Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że w momencie opublikowania rozporządzenia wzór wniosku zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej wraz z terminem od którego będzie można składać wnioski.