Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2022

Szanowni Klienci,

informujemy, że do dnia 31 lipca 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, dla których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego jest ustalana  na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 roku.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego można znaleźć w zakładce Dodatek osłonowy

Autor: Aleksandra Buczarska