Dodatek osłonowy - wypłata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2022

Informujemy, że rozpoczęła się wypłata dodatków osłonowych dla osób, które otrzymały już informację o przyznaniu świadczenia. Wypłaty dla kolejnych osób będą się odbywały sukcesywnie w miarę postępu prac przy rozpatrywaniu wniosków. Brak adresu e-mail we wniosku nie wstrzymuje wypłaty.