Dopłaty do czynszu z tytułu przeciwdziałania COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2021

Szanowni Klienci,

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) została wprowadzona nowa forma wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegająca na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu składa się do 31 marca 2021 r.

Pobieranie dodatku mieszkaniowego nie przeszkadza w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu okres wypłaty dodatku mieszkaniowego ustalonego wcześniejszą decyzją zostaje skrócony.

Szczegółowe informacje na temat nowych dopłat do czynszu można znaleźć w zakładce:  Dopłata do czynszu COVID

UWAGA!

Nowy dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje tylko najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych i nie przysługuje osobom posiadającym niżej wymienione tytuły prawne do lokalu:

  • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
  • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
  • własność innego lokalu mieszkalnego
  • własność domu jednorodzinnego
  • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
  • inny tytuł prawny
  • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.