Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w najbliższym okresie rozpocznie realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Zadanie będzie polegało na realizacji wsparcia dla opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w formie pobytu całodobowego dla tych osób w ośrodku wsparcia lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru wojewody. Program przewiduje limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. Zadanie realizowane będzie do 31.12.2020 r.

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z ww. wsparcia, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym MOPR w Opolu z rejonu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozostającej pod Państwa opieką.

Dane kontaktowe do odpowiednich rejonów opiekuńczych znajdują się na stronie www. mopr.opole.pl w zakładce strefa klienta – rejony opiekuńcze.