Terminy rozpatrywania wniosków na okres 2018/2019 -

Terminy rozpatrywania wniosków na okres 2018/2019

12 lipca 2018
Miesiąc złożenia wniosku Termin na rozpatrzenie wniosku
300+ 500+ Fundusz alimentacyjny Zasiłek rodzinny
Lipiec 2018
(tylko wnioski elektroniczne)
30 wrzesień 2018 31 październik 2018 31 październik 2018 30 listopad 2018
Sierpień 2018 30 wrzesień 2018 31 październik 2018 31 październik 2018 30 listopad 2018
Wrzesień 2018 2 miesiące od dnia złożenia wniosku 30 listopad 2018 30 listopad 2018 31 grudzień 2018
Październik 2018 2 miesiące od dnia złożenia wniosku 31 grudzień 2018 31 grudzień 2018 31 grudzień 2018
Listopad 2018 2 miesiące od dnia złożenia wniosku 31 styczeń 2019
(za październik nie przysługuje)
31 styczeń 2019
(za październik nie przysługuje)
28 luty 2019
Grudzień 2018 wnioski złożone pozostaną bez rozpatrzenia 28 luty 2019
(za październik i listopad nie przysługuje)

28 luty 2019
(za październik i listopad nie przysługuje)

28 luty 2019
(za listopad  nie przysługuje)

Styczeń 2019 wnioski złożone pozostaną bez rozpatrzenia 28 luty 2019
(za październik, listopad i grudzień nie przysługuje)
28 luty 2019
(za październik, listopad i grudzień nie przysługuje)
zgodnie z kpa