Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu

Miejskie centrum Świadczeń w opolu

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą pzp na:

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu”

Czytaj więcej o: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu

Dodatek dla gospodarstw domowych

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 26 września 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wniosek oraz wzór jego wypełnienia znajdują się tutaj: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Informacje (link do zakładki).

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Czytaj więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych

Dopłaty do ogrzewania

20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  która wprowadza dodatki dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.


Do dziś nie zostało jednak opublikowane  rozporządzenie wprowadzające wzór wniosku o ww. dodatek.


W związku z tym Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że w momencie opublikowania rozporządzenia wzór wniosku zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej wraz z terminem od którego będzie można składać wnioski.

Czytaj więcej o: Dopłaty do ogrzewania

Dodatek węglowy

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 22 sierpnia 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wniosek oraz wzór jego wypełnienia znajdują się tutaj: Dodatek Węglowy Informacje

Czytaj więcej o: Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 22 sierpnia 2022r.
Wzór wniosku zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej natychmiast po opublikowaniu rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosku.

Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek węglowy na formularzach znalezionych w internecie, ponieważ są one nieaktualne.

Czytaj więcej o: Dodatek węglowy