Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

OSTATNIA SZANSA NA 300+ (Dobry start)

Szanowni Klienci

Informujemy, że 30 listopada 2019 roku upływa termin na składanie wniosków o 300+ (Dobry start). Złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie, że wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy.

 

Czytaj więcej o: OSTATNIA SZANSA NA 300+ (Dobry start)

Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 1830,00 zł. (podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 Monitor Polski, Dz. Urz. RP z 2019 r. poz. 1067). Decyzje w sprawie zmiany kwoty przyznanego świadczenia zostaną wydane z urzędu.

Czytaj więcej o: Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie 500+ w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa za granicą w UE

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenia rodzinne w sytuacji, gdy zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej o: Świadczenie 500+ w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa za granicą w UE

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

Szanowni Klienci

Informujemy, że od listopada br. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 215,84 zł miesięcznie.

Czytaj więcej o: Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

Zmiana numeru konta bankowego

 Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że zmianę numeru konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia wypłacane przez MCŚ można zgłosić do urzędu w następujący sposób:

Czytaj więcej o: Zmiana numeru konta bankowego