Dodatek osłonowy - ważna informacja dot. złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2022

Uwaga! Informacja ta dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenie to pozwala uzyskać większą kwotę dodatku osłonowego. Bez zgłoszenia do CEEB zostanie wypłacony dodatek podstawowy.

W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162, 1243) uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, dlatego każdy budynek (mieszalny, usługowy itd.), który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW musi zostać zgłoszony do ww. ewidencji poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji wyłącznie przez właściciela budynku / lokalu lub zarządcę.

Jeżeli budynek / lokal posiada źródło ciepła lub spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 r. to w takim przypadku na złożenie deklaracji właściciel / zarządca ma 12 miesięcy (tj. do 30 czerwca 2022 r.). Natomiast jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy zgłosić w terminie 14 dni.

W przypadku budynków i lokali mieszkalnych należy złożyć Deklaracje – Formularz A, natomiast w przypadku budynków i lokali niemieszkalnych należy złożyć Deklaracje – Formularz B.

Deklarację należy złożyć osobną dla każdego budynku / lokalu który posiada źródło ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać:

  • w formie elektronicznej – należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl kliknąć na stronie głównej „złóż deklarację” wypełnić ją i wysłać. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu elektronicznego albo e-dowodu;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, pokój 319, tel. 774511910. Deklaracje można pobrać na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Jednocześnie informuję, iż złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Markowski, tel. 774511910, e-mail: grzegorz.markowski@um.opole.pl

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu