Świadczenie 500+ w sytuacji, gdy członek rodziny przebywa za granicą w UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2019

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenia rodzinne w sytuacji, gdy zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przepisy te określają m.in. zasady ustalenia pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ i świadczeń rodzinnych, czyli w przypadku zbiegu uprawnień przepisy te określają, które z państw członkowskich jest właściwe do ich wypłacenia. Ten zbieg uprawnień pojawia się w momencie, kiedy członek rodziny przebywa za granicą, w kraju członkowskim UE.

Szczegółowe informacje o przepisach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dostępne są pod adresami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus-w-unii-europejskiej

https://www.opole.uw.gov.pl/koordynacja-informacja

https://www.opole.uw.gov.pl/koordynacja-swiadczenia-rodzinne-i-wychowawcze

https://www.opole.uw.gov.pl/koordynacja-i-500-plus