Jesteś tutaj

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 
 
Opis:
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.
 
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:
 
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł/miesiąc;
 
Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377)
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Opole, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr: 8.28 i 8.29, tel. 77-44-35-700 do 702, e-mail: bok@mcs.opole.pl
 
Wymagane dokumenty: 
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z następującymi załącznikami:
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 
 
Dodatkowe informacje:
Upoważnienie do pobierania dodatku energetycznego na konto innej osoby niż wnioskodawca nie podlega opłacie skarbowej.
 
Udzielenie pełnomocnictwa w sprawie dodatku energetycznego, w tym składania oświadczeń, dokumentów, udzielania wyjaśnień w imieniu wnioskodawcy podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w Banku Millennium SA (Plac Wolności 6, 1-go Maja 6, Wrocławska 152-C. H. Karolinka) lub w kasach Urzędu Miasta Opola w godz. 8.00-14.30 (Rynek-Ratusz, Plac Wolności 7-8).
 
Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.
 
Opłaty:
Brak
 
Termin składania dokumentów: 
na bieżąco
 
Tryb odwoławczy: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 
 
Formularze do druku: 
 
Inne druki:
  1. Pełnomocnictwo (.pdf) (.doc)
  2. Podanie o przekazywanie świadczeń na konto (.pdf) (.doc)
  3. Upoważnienie do pobierania świadczeń (.pdf) (.doc)
 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer