slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Dodatek energetyczny - INFORMACJA

Informuję, że od 31.08.2015 r. do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego nie będą wliczane świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Świadczenia rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. miesięcznie, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2015/2016

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 listopada 2015 r.

Nowe godziny przyjęć wniosków od 1 sierpnia 2015

Zmiana godzin przyjęć wniosków w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu

Złotówka za złotówkę

17 lipca 2015 roku opublikowana została zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wejdzie 
w życie 1 stycznia 2016 roku. Realizuje ona zapowiadane postulaty dotyczące możliwości przyznania świadczeń mimo przekroczenia obowiązującego kryterium dochodowego.

Stypendia szkolne

Szanowni Klienci!
 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego opublikowana została Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575).

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
  • w wysokości 1200 zł miesięcznie,
  • od 1 stycznia 2016 r. 1300 zł miesięcznie.

XVII Opolskie Dni Seniora, XII w Unii Europejskiej, Czas na Seniora - Senior na Czasie

Bezpłatne badania densytometryczne (wczesne wykrywanie osteoporozy)

Pracownia Densytometryczna
SP ZOZ „Centrum” w Opolu
m
ieszcząca się przy ul. Budowlanych 4
tel. 774538462

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wyboru dziennych opiekunów

Strony

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer