Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu

Strona główna


Najnowsze aktualności

Koordynacja świadczenia rodzinne i wychowawcze

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Rozpatrywanie wniosków przekazanych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w ramach koordynacji, które nie zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu przed dniem 1 stycznia 2018 r. będzie kontynuowane przez Wojewodę Opolskiego.

Czytaj więcej o: Koordynacja świadczenia rodzinne i wychowawcze

Ostrzeżenie przed oszustami

Szanowni Klienci

W związku ze zgłoszonym przypadkiem podszywania się pod pracownika Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przez obcą osobę, informuję, że pracownicy MCŚ co do zasady nie odwiedzają klientów w domu. Poza wywiadami mieszkaniowymi, przeprowadzanymi w związku ze złożonym wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, pracownicy nie posiadają uprawnień, aby zbierać jakiekolwiek informacje o klientach w miejscu ich zamieszkania (dotyczy to 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych). Jeżeli jest taka konieczność MCŚ w Opolu w wyjątkowych przypadkach może zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji wywiad przeprowadzają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, którzy posiadają legitymację pracownika socjalnego.  W przypadku, gdy przeprowadzany jest wywiad mieszkaniowy, klient musi zostać o tym wcześniej powiadomiony pisemnie, a pracownicy przeprowadzający wywiad muszą posiadać przy sobie legitymacje służbowe upoważniające ich do przeprowadzeniu wywiadu.

W związku z powyższym prosimy o ostrożność i kontakt z MCŚ w podobnych przypadkach.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie przed oszustami

2 stycznia 2018 r. - dzień wolny od pracy

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że 2 stycznia 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej o: 2 stycznia 2018 r. - dzień wolny od pracy

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 1477,00 zł. (podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 20178 (Monitor Polski, Dz. Urz. RP z 2017 r. poz. 1014).

Czytaj więcej o: Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2 listopad - dzień wolny od pracy

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że 2 listopada 2017 roku będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej o: 2 listopad - dzień wolny od pracy