Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu

Dłużnik alimentacyjny

Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.),

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel. 774435700 do 707, 7744357711, 7744357716, e-mail: bok@mcs.opole.pl 

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek.

 

Dodatkowe informacje:
Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Na miejscu nie ma możliwości zrobienia kserokopii.

 

Opłaty:
Brak

 

Termin składania dokumentów:
Na bieżąco

 

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

 

Formularze do druku:

  1. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimetacyjnego (pdf) (doc)

 

Inne druki:

  1. Oświadczenie (pdf) (doc)
  2. Oświadczenie dot. koordynacji (.pdf)
  3. Pełnomocnictwo (pdf) (doc)
  4. Informacja o Sytuacji Dochodowej i Rodzinnej (pdf) (doc)