Terminy wypłat -

Terminy wypłat

Szanowni Klienci

Informujemy, że wypłata świadczeń 300+ będzie dokonywana sukcesywnie w miarę postępu prac przy rozpatrywaniu wniosków.

Wypłata świadczeń 500+ na dzieci, którym przyznano świadczenia od 1 lipca 2019, w związku ze zmianą ustawy (pierwsze lub jedyne dziecko, na które świadczenia wcześniej nie były pobierane w powodu zbyt dużego dochodu), również będzie dokonywana sukcesywnie, co kilka dni, natomiast wypłata świadczeń dla dzieci, którym przyznano świadczenia do 30 września 2019, będzie dokonywana w terminach podanych w poniższej tabeli.

Miesiąc 

świadczenia wychowawcze 500+

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie,świadczenia opiekuńcze

data wypłaty 

data wypłaty 

LIPIEC 2018 20.07.2018 23.07.2018
SIERPIEŃ 2018 20.08.2018 22.08.2018
WRZESIEŃ 2018 19.09.2018 21.09.2018
PAŹDZIERNIK 2018 19.10.2018 22.10.2018
LISTOPAD 2018 19.11.2018 22.11.2018
GRUDZIEŃ 2018 18.12.2018 20.12.2018
STYCZEŃ 2019 18.01.2019 22.01.2019
LUTY 2019 20.02.2019 22.02.2019
MARZEC 2019 20.03.2019 22.03.2019
KWIECIEŃ 2019 16.04.2019 18.04.2019
MAJ 2019 20.05.2019 22.05.2019
CZERWIEC 2019 19.06.2019 21.06.2019
LIPIEC 2019 19.07.2019 22.07.2019
SIERPIEŃ 2019 19.08.2019 22.08.2019
WRZESIEŃ 2019 19.09.2019 20.09.2019
PAŹDZIERNIK 2019 18.10.2019 22.10.2019

Terminy wypłat w roku szkolnym 2018/2019

Miesiąc 

stypendium szkolne

data wypłaty 

WRZESIEŃ 2018 26.09.2018
GRUDZIEŃ 2018 21.12.2018
MARZEC 2019 27.03.2019
CZERWIEC 2019 26.06.2019
  • dodatek mieszkaniowy - do 10-go każdego miesiąca,
  • dodatek energetyczny - do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia,
  • zasiłki szkolne - na bieżąco.

 

Autor: Wiesława Czachurska-Kuzia