Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu

Terminy wypłat

Od października 2017 r. świadczenia będą wypłacane w terminach zawartych w tabeli poniżej. Nowe terminy wypłat dotyczą również mieszkańców Opola pochodzących  z terenów przyłączonych w dniu 1 stycznia 2017 r.

Dla osób, którym decyzja w sprawie przyznania 500plus lub świadczeń rodzinnych na nowy okres 2017/2018 nie została doręczona przed dniem wypłaty oznaczonym w tabeli, wypłata będzie realizowana co kilka dni począwszy od 20 października (dla 500plus) oraz od 22 listopada (dla świadczeń rodzinnych).


Harmonogram wypłaty świadczeń

  • dodatek mieszkaniowy - do 10-go każdego miesiąca,
  • dodatek energetyczny - do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia,
  • zasiłki szkolne - na bieżąco.

Autor: Beata Piechocka