Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

28 listopada 2017

Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 1477,00 zł. (podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 20178 (Monitor Polski, Dz. Urz. RP z 2017 r. poz. 1014).

Autor: Grzegorz Pasternak