Terminy wypłat na nowy okres zasiłkowy i rok szkolny 2017/2018

13 września 2017

Przypominamy, że od października 2017 r. świadczenia będą wypłacane w terminach zawartych w tabeli poniżej. Nowe terminy wypłat dotyczą również mieszkańców Opola pochodzących  z terenów przyłączonych w dniu 1 stycznia 2017 r.


Harmonogram wypłaty świadczeń

  • dodatek mieszkaniowy - do 10-go każdego miesiąca,
  • dodatek energetyczny - do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia,
  • zasiłki szkolne - na bieżąco.

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu