Wypłata Świadczenia 300plus -

Wypłata Świadczenia 300plus

2 lipca 2019

Szanowni Klienci

Informujemy, że  zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uchwalenia rządowego programu Dobry start ostateczny termin wypłat dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu to 30 września br., natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada br wypłata powinna nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.