500+

26 października 2018

Informujemy, że 31 października 2018 roku upływa ostateczny termin na składanie wniosków o 500+ (Świadczenie wychowawcze). Złożenie wniosku w listopadzie spowoduje brak wypłaty za miesiąc październik.

Natomiast 30 listopada 2018 roku upływa termin na składanie wniosków o 300+ (Dobry start). Złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie, że wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy.

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu