Koordynacja świadczenia rodzinne i wychowawcze

4 stycznia 2018

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Rozpatrywanie wniosków przekazanych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w ramach koordynacji, które nie zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu przed dniem 1 stycznia 2018 r. będzie kontynuowane przez Wojewodę Opolskiego.

Więcej informacji na temat koordynacji można znaleźć na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.opole.uw.gov.pl/koordynacja-swiadczenia-rodzinne-i-wychowawcze

Autor: Grzegorz Pasternak