Ostrzeżenie przed oszustami -

Ostrzeżenie przed oszustami

19 grudnia 2017

Szanowni Klienci

W związku ze zgłoszonym przypadkiem podszywania się pod pracownika Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przez obcą osobę, informuję, że pracownicy MCŚ co do zasady nie odwiedzają klientów w domu. Poza wywiadami mieszkaniowymi, przeprowadzanymi w związku ze złożonym wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, pracownicy nie posiadają uprawnień, aby zbierać jakiekolwiek informacje o klientach w miejscu ich zamieszkania (dotyczy to 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych). Jeżeli jest taka konieczność MCŚ w Opolu w wyjątkowych przypadkach może zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji wywiad przeprowadzają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, którzy posiadają legitymację pracownika socjalnego.  W przypadku, gdy przeprowadzany jest wywiad mieszkaniowy, klient musi zostać o tym wcześniej powiadomiony pisemnie, a pracownicy przeprowadzający wywiad muszą posiadać przy sobie legitymacje służbowe upoważniające ich do przeprowadzeniu wywiadu.

W związku z powyższym prosimy o ostrożność i kontakt z MCŚ w podobnych przypadkach.

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu