Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Składanie wniosków o świadczenia

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym 2018/2019 i koniecznością składania nowych wniosków, zachęcamy Państwa do składania wniosków w wersji elektronicznej.
Taka forma składania wniosków jest wygodna, szybka i pozwala uniknąć oczekiwania w kolejce.

Wnioski mogą być złożone bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czytaj więcej o: Składanie wniosków o świadczenia

Informacja dla klientów otrzymujących 500plus

Szanowni Państwo

W związku z faktem, iż spora część Państwa otrzymuje już świadczenia 500plus, zachęcamy do zapoznania się z informacją  na temat okoliczności, które należy bezwzględnie zgłaszać do Miejskiego Centrum Świadczeń, aby zapobiec powstaniu nienależnie pobranych świadczeń (czyli sytuacji, kiedy pobrane świadczenia trzeba będzie zwrócić).

Czytaj więcej o: Informacja dla klientów otrzymujących 500plus

Dodatek energetyczny

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/450

Czytaj więcej o: Dodatek energetyczny

Koordynacja świadczenia rodzinne i wychowawcze

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Rozpatrywanie wniosków przekazanych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w ramach koordynacji, które nie zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu przed dniem 1 stycznia 2018 r. będzie kontynuowane przez Wojewodę Opolskiego.

Czytaj więcej o: Koordynacja świadczenia rodzinne i wychowawcze

Ostrzeżenie przed oszustami

Szanowni Klienci

W związku ze zgłoszonym przypadkiem podszywania się pod pracownika Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przez obcą osobę, informuję, że pracownicy MCŚ co do zasady nie odwiedzają klientów w domu. Poza wywiadami mieszkaniowymi, przeprowadzanymi w związku ze złożonym wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, pracownicy nie posiadają uprawnień, aby zbierać jakiekolwiek informacje o klientach w miejscu ich zamieszkania (dotyczy to 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych). Jeżeli jest taka konieczność MCŚ w Opolu w wyjątkowych przypadkach może zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji wywiad przeprowadzają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, którzy posiadają legitymację pracownika socjalnego.  W przypadku, gdy przeprowadzany jest wywiad mieszkaniowy, klient musi zostać o tym wcześniej powiadomiony pisemnie, a pracownicy przeprowadzający wywiad muszą posiadać przy sobie legitymacje służbowe upoważniające ich do przeprowadzeniu wywiadu.

W związku z powyższym prosimy o ostrożność i kontakt z MCŚ w podobnych przypadkach.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie przed oszustami