Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie przed oszustami

Szanowni Klienci

W związku ze zgłoszonym przypadkiem podszywania się pod pracownika Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przez obcą osobę, informuję, że pracownicy MCŚ co do zasady nie odwiedzają klientów w domu. Poza wywiadami mieszkaniowymi, przeprowadzanymi w związku ze złożonym wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, pracownicy nie posiadają uprawnień, aby zbierać jakiekolwiek informacje o klientach w miejscu ich zamieszkania (dotyczy to 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych). Jeżeli jest taka konieczność MCŚ w Opolu w wyjątkowych przypadkach może zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji wywiad przeprowadzają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, którzy posiadają legitymację pracownika socjalnego.  W przypadku, gdy przeprowadzany jest wywiad mieszkaniowy, klient musi zostać o tym wcześniej powiadomiony pisemnie, a pracownicy przeprowadzający wywiad muszą posiadać przy sobie legitymacje służbowe upoważniające ich do przeprowadzeniu wywiadu.

W związku z powyższym prosimy o ostrożność i kontakt z MCŚ w podobnych przypadkach.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie przed oszustami

2 stycznia 2018 r. - dzień wolny od pracy

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że 2 stycznia 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej o: 2 stycznia 2018 r. - dzień wolny od pracy

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 1477,00 zł. (podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 20178 (Monitor Polski, Dz. Urz. RP z 2017 r. poz. 1014).

Czytaj więcej o: Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2 listopad - dzień wolny od pracy

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że 2 listopada 2017 roku będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej o: 2 listopad - dzień wolny od pracy

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia

Program bezpłatnych, finansowanych przez Miasto Opole szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia.
Więcej informacji: http://www.opole.pl/bezplatne-szczepienia-przeciwko-grypie/

Czytaj więcej o: Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia