Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

2 maja 2019 r. - dzień wolny od pracy

Miejskie Centrum Świadczeń  w Opolu informuje, że dzień 2 maja 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej o: 2 maja 2019 r. - dzień wolny od pracy

KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

Logo

Prezydenta Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów związany z rozpoczęciem realizacji projektu pn.  ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.

Czytaj więcej o: KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

Unieważnienie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów

Logo

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów ogłoszony dnia 11 lutego 2019 r. Zarządzeniem
Nr OR-I.0050.90.2019 Prezydenta Miasta Opola, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

 

Czytaj więcej o: Unieważnienie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów

Umów się na wizytę w MCŚ!

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że od 19 marca 2019 r. w Miejskim Centrum Świadczeń został uruchomiony system internetowej rezerwacji terminu wizyty. W czterech prostych krokach można umówić się na wizytę w MCŚ, aby nie czekać w kolejce.

Czytaj więcej o: Umów się na wizytę w MCŚ!

Dzienny Opiekun

Logo

KONKURS DOTYCZĄCY WYBORU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

 

Prezydenta Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów związany z rozpoczęciem realizacji projektu pn. ,,Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej zatrudnienia dziennych opiekunów.

Czytaj więcej o: Dzienny Opiekun