Termin składania dokumentów o przyznanie stypendium szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Wnioski po terminie przyjmowane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. pobyt w szpitalu (w okresie terminowego składania wniosków).

 

Podstawa prawna: art. 90n ust. 6 oraz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)