Wypłata Świadczenia 300plus

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2018

Szanowni Klienci

Informujemy, że  zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uchwalenia rządowego programu Dobry start ostateczny termin wypłat dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu to 30 września br., natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada br wypłata powinna nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Miejskie Centrum Świadczeń nie czekając na upływ ww. terminu wypłaca świadczenia 300plus w miarę postępu prac przy przyznawaniu tego świadczenia.