Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2018

Inspektor Ochrony Danych:
Jarosław Wojciechowski

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się mailowo pisząc pod adres iod@mcs.opole.pl lub listownie pisząc na adres Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu