Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zapraszamy 14 stycznia 2017 r. (sobota)

Szanowni Klienci
Przypominamy, że 14 stycznia br. (sobota) Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu będzie czynne w godzinach między 7.30 a 15.30. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności z terenów włączonych 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej o: Zapraszamy 14 stycznia 2017 r. (sobota)

Nowe Opole – terminy wypłat

Szanowni Klienci
Zamieszczamy poniżej informację o terminach wypłat poszczególnych świadczeń dla nowych mieszkańców Opola. Jednocześnie informujemy, że w związku z faktem, że nie wszystkie przekazane wnioski zawierały niezbędne do wydania decyzji dokumenty, czas wydania decyzji może się wydłużyć. W związku z powyższym informujemy, że listy wypłat za miesiąc styczeń będą sporządzane codziennie począwszy od daty wskazanej w tabeli do momentu, aż wszystkie świadczenia zostaną wypłacone.

Terminy wypłat dla nowych mieszkańców Opola

Czytaj więcej o: Nowe Opole – terminy wypłat

Nowe świadczenie „Za życiem"

Szanowni Klienci

Informujemy, że w zakładce ,,Świadczenia’’ pojawiła się informacja nt. nowego świadczenia wprowadzonego ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860). Znajdują się tam informacje na temat tego, komu świadczenia przysługują, jakie są niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć  w przypadku ubiegania się o to świadczenie oraz wzór wniosku.

http://mcs.opole.pl/p,77,za-zyciem

Czytaj więcej o: Nowe świadczenie „Za życiem"

Nowe Opole

Szanowni Klienci

Informujemy, że 5 stycznia br. do Miejskiego Centrum Świadczeń wpłynęły wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze (500plus) z gminy Dąbrowa. Miejskie Centrum Świadczeń wyda nowe decyzje przyznające świadczenia dla mieszkańców z przyłączanych sołectw.

Czytaj więcej o: Nowe Opole

Nowe Opole

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje, że dzisiaj (tj. 5 stycznia)  przejęte  zostały wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (Czarnowąsy,  Krzanowice,  Świerkle,  Borki,  część Dobrzenia  Małego  i  część  Brzezia). Miejskie Centrum Świadczeń wyda nowe decyzje przyznające świadczenia dla mieszkańców przyłączanych sołectw.

Czytaj więcej o: Nowe Opole