Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Miejskie Centrum Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 1406,00 zł. (podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 (Monitor Polski, Dz. Urz. RP z 2016 r. poz. 1103)

Czytaj więcej o: Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017.

Czytaj więcej o: Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2016 r.

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2016/2017

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.

  • 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Od dnia 1 listopada 2017 r.

  • 754 zł na osobę w rodzinie lub 844 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. ulegają zmianie poniższe świadczenia.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

  • 95 zł na dziecko do 5 lat,
  • 124 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • 135 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Czytaj więcej o: Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2016/2017

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w postepowaniach dotyczących świadczenia 500+

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi postepowania w sprawach o przyznanie świadczenia 500+ w przypadkach, gdy członek rodziny mieszka lub pracuje w państwie członkowski UE, EOG lub w Szwajcarii  -  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8337,odpowiadamy-na-pytania-o-500-za-granica.html

Czytaj więcej o: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w postepowaniach dotyczących świadczenia 500+

500plus

Szanowni Państwo
Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat okoliczności, które należy bezwzględnie zgłaszać do Miejskiego Centrum Świadczeń, aby zapobiec powstaniu nienależnie pobranych świadczeń (czyli sytuacji, kiedy pobrane świadczenia trzeba będzie zwrócić).

Czytaj więcej o: 500plus