Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Za życiem

Zachęcamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. świadczenia ,,za życiem’’ do zapoznania się z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

Czytaj więcej o: Za życiem

Nowe Opole - terminy wypłat

Informujemy, że wszyscy nowi mieszkańcy Opola z sołectw przyłączonych w dniu 1 stycznia 2017 roku będą otrzymywali świadczenia w terminach określonych w tabeli nr 1 znajdującej się zakładce terminy wypłat do czasu wygaśnięcia aktualnych decyzji wydanych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu. To znaczy: dla świadczeń rodzinnych do dnia 31 października 2017 r., dla funduszu alimentacyjnego oraz dla świadczenia 500plus – do 30 września 2017 r.

Poczynając od nowego okresu zasiłkowego, po rozpatrzeniu nowych wniosków, przyznane świadczenia będą wypłacane w terminach obowiązujących dla dotychczasowych mieszkańców Opola (tabela nr 2).

Czytaj więcej o: Nowe Opole - terminy wypłat

500plus

W związku z licznymi zapytaniami Państwa dotyczącymi terminu składania wniosków o świadczenie  500lus informujemy, że wnioski na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 roku można składać dopiero 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.). Wszystkie istotne  informacje, również te dotyczące  okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia 500lus, które należy bezwzględnie zgłaszać w Miejskim Centrum Świadczeń znajdują się  w pouczeniu decyzji o przyznaniu świadczenia 500plus.

Osoby, które nie otrzymują świadczenia 500plus mogą składać  wnioski na bieżąco.

Czytaj więcej o: 500plus

Zapraszamy 14 stycznia 2017 r. (sobota)

Szanowni Klienci
Przypominamy, że 14 stycznia br. (sobota) Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu będzie czynne w godzinach między 7.30 a 15.30. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności z terenów włączonych 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej o: Zapraszamy 14 stycznia 2017 r. (sobota)

Nowe Opole – terminy wypłat

Szanowni Klienci
Zamieszczamy poniżej informację o terminach wypłat poszczególnych świadczeń dla nowych mieszkańców Opola. Jednocześnie informujemy, że w związku z faktem, że nie wszystkie przekazane wnioski zawierały niezbędne do wydania decyzji dokumenty, czas wydania decyzji może się wydłużyć. W związku z powyższym informujemy, że listy wypłat za miesiąc styczeń będą sporządzane codziennie począwszy od daty wskazanej w tabeli do momentu, aż wszystkie świadczenia zostaną wypłacone.

Terminy wypłat dla nowych mieszkańców Opola

Czytaj więcej o: Nowe Opole – terminy wypłat